Canon Logo

Zamówienia (Purchase Orders)

Pola wymagane oznaczone są kolorem czerwonym.
Wybierz wniosek RF dla którego chcesz dołączyć zamówienie (PO)
Wniosek RF
Lista zamówień.
Lp.
Dostawca
Kwota
Termin realiz.
Termin płatn.
Odbiorca